Komšiluk

Autor: Dragan Mihajlović

Komšija je sve to posmatrao

Pošalji fotografiju